​​​​​​​Chính phủ đề xuất cơ chế đặc thù đầu tư cao tốc, quốc lộ

​​​​​​​Chính phủ đề xuất cơ chế đặc thù đầu tư cao tốc, quốc lộ

Ngày đăng: 30/10/2023 09:36 AM

Vốn Nhà nước tại dự án giao thông đường bộ được đề xuất tăng để thu hút nhà đầu tư, địa phương này có thể dùng ngân sách nơi khác khác làm đường qua nhiều tỉnh.

Đây là hai trong số các cơ chế đặc thù đầu tư dự án giao thông đường bộ (quốc lộ, cao tốc) sẽ được Chính phủ trình Quốc hội và thảo luận tại tổ chiều 27/10.

Thừa ủy quyền Thủ tướng, Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình, cho biết đầu tiên Chính phủ đề xuất "nới" tỷ lệ vốn Nhà nước tham gia dự án giao thông đường bộ theo hình thức đối tác công - tư (PPP) lên tối đa 70% tổng mức đầu tư dự án, tức tăng 20% so với quy định hiện nay.

Ngoài ra, vốn tăng thu ngân sách trung ương 2022 sẽ được dùng để thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng (gồm phần chậm trả) của các dự án đã quyết toán.

Vì thế, việc tăng tỷ lệ vốn Nhà nước tại dự án PPP giao thông đường bộ nhằm tạo động lực huy động vốn tư nhân, hấp dẫn nhà đầu tư và ngân hàng rót vốn khi hiệu quả tài chính dự án được đảm bảo. Đây cũng là chính sách được Quốc hội cho phép áp dụng tại TP HCM, theo Nghị quyết 98.

Bên cạnh đó, Chính phủ đề xuất UBND cấp tỉnh có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư cao tốc, quốc lộ bằng ngân sách địa phương (gồm vốn hỗ trợ từ trung ương nếu có). Chính sách này nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế và trách nhiệm người đứng đầu địa phương, cũng như thuận lợi trong quy hoạch, đấu nối hạ tầng, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng.

img
img
img
img
img
img
img