Tiếp tục giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu từ 1/1/2024

Tiếp tục giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu từ 1/1/2024

Ngày đăng: 29/12/2023 03:57 PM

Qua đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn tiếp tục giảm 50% từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 31/12/2024, cụ thể: Xăng, trừ etanol sẽ có mức thuế 2 nghìn đồng/ lít; các loại nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu nhờn, mỡ nhờn đều có mức thuế 1 nghìn đồng/lít; riêng với dầu hỏa có mức thuế 600 đồng/ lít.

Tiếp tục giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu từ 1/1/2024 ảnh 1

Tiếp tục giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu từ 1/1/2024

TT

Hàng hóa

Đơn vị tính

Mức thuế

(đồng/đơn vị hàng hóa)

1

Xăng, trừ etanol

lít

2.000

2

Nhiên liệu bay

lít

1.000

3

Dầu diesel

lít

1.000

4

Dầu hỏa

lít

600

5

Dầu mazut

lít

1.000

6

Dầu nhờn

lít

1.000

7

Mỡ nhờn

kg

1.000

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 1/1/2025 tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 579 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024. Cùng với đó, Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 ngày 30/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Trước đó, Chính phủ đã có tờ trình về việc tiếp tục thực hiện mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn như mức thuế đã quy định tại Nghị quyết số 30/2022/UBTVQH15 trong năm 2024, để góp phần ổn định giá bán lẻ xăng dầu, từ đó góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

img
img
img
img
img
img
img